Skip to content

Kontakt

Zapoznaj się z moją ofertą i dzwoń, pytaj, pisz.

linia-mocmis3 kopia

Joanna Kominiak

Tel. 883 180 476
kontakt@mocmis.pl

12MocMis-JoannaKominiak-MasazDzwiekamiGongami
4MocMis-JoannaKominiak-MasazDzwiekamiGongami2
linia-mocmis3 kopia

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MocMis Joanna Komninak, z siedzibą w Wiśniowej Górze (95-020), przy ul. Borowej 115.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji usług.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie ona mogła być zrealizowana.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane wyłącznie usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla firmy MocMis – świadczącym usługi informatyczne oraz księgowe. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,lub dwa lata licząc od dnia, w którym zostało zakończone korzystanie z usług firmy.